Ons team

Juf Sofie – directeur
Juf Nancy – jongste kleuters Leisele
juf Stefanie – 2de graad

juf Joyce – kleuters Izenberge + ambulante juf Leisele
juf Willeke Рzorgcoördinator
juf Sandra – oudste kleuters Leisele
juf Kelsey – 3de graad (vooral 5de leerjaar)

juf Tiffany – lager Izenberge

juf Lucie Рzorgcoördinator
juf Melanie – 1ste graad
juf Ann – 3de graad (vooral 6de leerjaar)

juf Karlien – kleuterturnen

juf Mieke – zorgjuf/ambulante juf
juf Tyeisha – 3de leerjaar + ambulante juf
juf Tiffany – kleuters Izenberge + ambulante juf Leisele
meester Jan – turnleerkracht lager